Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
Orange Slovensko, a.s.platba mob. telef. 05.08.2021 .pdf
Lahita trade, s.r.o.skartovačka 03.08.2021 .pdf
SPP a.s.odber zemného plynu 01.08.2021 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.08.2021 .pdf
BEXPO s.r.o.bezpečnostnotechnická služba 01.08.2021 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.08.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 31.07.2021 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.odmena za právne služby 31.07.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 31.07.2021 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 7/2021 31.07.2021
geoaxis, s.r.o.vyhotovenie geometrického plánu 22.07.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 19.07.2021 .pdf
ELWORK s.r.o.elektroinštalačné práce a materiál 15.07.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.telekom. služby 14.07.2021 .pdf
Poradca podnikateľa s.r.o.poradca podnikateľa 12.07.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 12.07.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 12.07.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 08.07.2021 .pdf
Lyreconákup kanc. potrieb 07.07.2021 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za servis výťahov 07.07.2021 .pdf
Slovak Telekom. a.s.poplatky za telek. služby 07.07.2021 .pdf
DOXX s.r.o.stravné lístky 06.07.2021 .pdf
Orange Slovensko, a.s.mob. telefóny 05.07.2021 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.07.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.nákup počítača 01.07.2021 .pdf
BEXPO s.r.o.bezpečnostnotechnická služba 01.07.2021 .pdf
SPP a.s.dodávka zemného plynu 01.07.2021 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.07.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.likvidácia odpadových vôd 01.07.2021
Slovak Telekom, a.s.telekom. služby 30.06.2021 .pdf
Ulianko & partners s.r.o.právne služby 30.06.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.telekom. služby 30.06.2021 .pdf
ANASOFT APR s.r.o.aktualizačný poplatok 30.06.2021 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.06.2021 .pdf
TKD Výťahyservis výťahov 30.06.2021 .pdf
ŠTÚDIO ÚLET - Gabriela Špalkováupratovanie spoločných priestorov 30.06.2021 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie spoločných priestorov 30.06.2021 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika PO 30.06.2021 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba za 06/2021 30.06.2021 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 6/2021 30.06.2021 .pdf
MT Energetika, s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 30.06.2021 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 30.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 30.06.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSupratovacie služby 29.06.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 29.06.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 29.06.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 29.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné 29.06.2021 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 29.06.2021 .pdf
VSD SERVISvýmena poškodeného kovania 28.06.2021 .pdf
VSD SERVIS Mgr. Miroslava Moricovávýmena vchodových dverí na bytovom dome 28.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 27.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 27.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 27.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 27.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s. vodné, stočné, zrážky 27.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 27.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.svodné, stočné, zrážky 27.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 25.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 22.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 22.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 22.06.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.oprava výťahu 19.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné 17.06.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.telekom. služby 14.06.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.likvidácia odpadových vôd 14.06.2021 .pdf
JUDr. Lucia Čillováprávne služby 11.06.2021 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za servis výťahov 07.06.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.telekom. služby 07.06.2021 .pdf
mobilné telef. 05.06.2021 .pdf
BEXPO s.r.o.poskytovanie služieb v oblasti BOZP 01.06.2021 .pdf
SPP a.s.odber zemného plynu 01.06.2021 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.06.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.nákup počítača 01.06.2021 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.06.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSupratovanie spoločných priestorov 01.06.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 01.06.2021 .pdf
DE-AQUA, s.r.o.deratizácia 01.06.2021 .pdf
Ulianko & partners s.r.o.poskytnutie právnych služieb 31.05.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telek. služby 31.05.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.telekom. služby 31.05.2021 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.05.2021 .pdf
ŠTÚDIO ÚLET - Gabriela Špalkováupratovanie spoločných priestorov 31.05.2021 .pdf
TKD Výťahy s.r.o.servis výťahu 31.05.2021 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie spoločných priestorov 31.05.2021 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba - 5/2021 31.05.2021 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.05.2021 .pdf
MT Energetika, s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.05.2021 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.05.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.likvidácia odpadových vôd 31.05.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.svodné 28.05.2021 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla 28.05.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.prečistenie kanalizačnej prípojky 27.05.2021 .pdf
TECHEM s.r.o.servis meračov 25.05.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 24.05.2021 .pdf
ŠTÚDIO ÚLET - Gabriela Špalkováúprava okolia byt. domu 18.05.2021 .pdf
Jana Žideková REBORNoprava zámku 18.05.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 18.05.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 17.05.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 17.05.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.likvidácia odpadových vôd 17.05.2021 .pdf
Slovek Telekom a.s.telekom. služby 14.05.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.oprava výťahu 14.05.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.tlačiareň 13.05.2021 .pdf
Lyreconákup kanc. potrieb 12.05.2021 .pdf
Lyrecokanc. potreby 12.05.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.čistenie kanalizácie likvidácia odpadových vôd 10.05.2021 .pdf
B2B Partner s.r.o.kancelárske stoličky 07.05.2021 .pdf
Lyreconákup kanc. potrieb 07.05.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.tlekomun. služby 07.05.2021 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál výťahu 06.05.2021 .pdf
Orange Slovensko a.s.popl. za mob. siete 05.05.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSupratovacie služby 03.05.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 03.05.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.likvidácia odpadovýach vôd 03.05.2021 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 02.05.2021 .pdf
BEXPO s.r.o.poskytovanie služieb BOZP 01.05.2021 .pdf
SPP a.s.odber zemného plynu 01.05.2021 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.05.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.popl. za telekom. služby 30.04.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.popl. za telekom. služby 30.04.2021 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.poskytnutie právnych služieb 30.04.2021 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.Aktualizačný poplatok 30.04.2021 .pdf
ŠTÚDIO ÚLET - Gabriela Špalkováupratovanie spoločných priestorov 30.04.2021 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.04.2021 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.04.2021 .pdf
TKD Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.04.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 30.04.2021 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanfie spoločných priestorov 30.04.2021 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanfie splaškových vôd 30.04.2021 .pdf
Miror s.r.o.kontrola a čistenie komínov 30.04.2021 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 30.04.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 29.04.2021 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla 28.04.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 26.04.2021
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 26.04.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.nákup tonerov 21.04.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.nákup počítaču 21.04.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.likvidácia odpadových vôd 19.04.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.nákup tlačiarne + toner 15.04.2021 .pdf
CREDIT AUDIT, s.r.o.audit účtovnej závierky 14.04.2021 .pdf
Slovak Telekom a.s.pop. za telekom. služby 14.04.2021 .pdf
PROFI Výťahy, s.r.o.paušál za servis výťahov 08.04.2021 .pdf
DOXX - Stravné lístky, s.r.o.stravné lístky 07.04.2021 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.likvidácia odpadových vôd 07.04.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 07.04.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 06.04.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 06.04.2021 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platby za mob. siete 05.04.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSupratovanie spoločných priestorov 01.04.2021 .pdf
FLORIAN, s.r.o.revízia hasiacich prístrojov 01.04.2021 .pdf
SPP a.s.dodávka zemného plynu 01.04.2021
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.04.2021 .pdf
GAYA s.r.o.poplatok za internet 01.04.2021
Ing. Richard Segľaprenájom servera, poradenstvo 01.04.2021 .pdf
UniCredit Bank a.s.info k auditu účt. závierky 01.04.2021 .pdf
BEXPO s.r.o.poskytovanie služieb v oblasti BOZP 01.04.2021 .pdf
ŠTÚDIO ÚLETupratovanfie spoločných priestorov 31.03.2021 .pdf
TKD Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.03.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havarijná služba - paušál 31.03.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havarijná služba 31.03.2021 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie spoločných priestorov 31.03.2021 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 31.03.2021 .pdf
MT Energetika, s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.03.2021 .pdf
FLORIAN, s.r.o.výkon technika PO 31.03.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek služby 31.03.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 31.03.2021 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.poskytnutie právnych služieb 31.03.2021 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.03.2021 .pdf
DE-AQUA, spol. s r.o.drzinsekcia 30.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vodné 30.03.2021 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 29.03.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.nákup toneru 29.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné, zrážky 26.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné, zráýky 26.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s.vodné, stočné, zráýky 26.03.2021 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 24.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné 24.03.2021 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 24.03.2021 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 24.03.2021 .pdf
KASÁK s.r.o.servis okien 24.03.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.servis výťahov 22.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.likvidácia odpadových vôd 22.03.2021 .pdf
CREDIT AUDIT, s.r.o.audit účtovnej závierky 20.03.2021 .pdf
Prima banka Slovensko, a.s.poplatok za info pre autid 19.03.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 18.03.2021 .pdf
OTIS Výťahy, s.r.o.servis výťahov 16.03.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telekom. služby 14.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.likvidácia odpadových vôd 11.03.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.likvidácia odpadových vôd 08.03.2021 .pdf
Slovak Telekom. a.s.poplatky za telekom. služby 07.03.2021 .pdf
PROFI Výťahy, s.r.o.servis výťahov 05.03.2021 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platba za mob. siete 05.03.2021 .pdf
TECHEM spol. s r.o.odpočty meračov 04.03.2021 .pdf
TECHEM spol. s r.o.odpočty meračov 04.03.2021 .pdf
TECHEM spol.s r.o.odpočty meračov 04.03.2021 .pdf
TECHEM spol. s r.o.odpočty meračov 04.03.2021 .pdf
TECHEM spol. s r.o.odpočty meračov 04.03.2021 .pdf
TECHEM spol.. s. r.o.odpočty meračov 04.03.2021 .pdf
TECHEM spol. s r.o.odpočty meračov 04.03.2021 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.03.2021 .pdf
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.odber zemného plynu 01.03.2021 .pdf
BEXPO s.r.o.BOZP 01.03.2021 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.03.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSupratovacie služby 01.03.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 01.03.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.poplatky za telekom. služby 28.02.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.poplatky za telekom. služby 28.02.2021 .pdf
ANASOFT PR, s.r.o.aktualizačný poplatok 2/2021 28.02.2021 .pdf
TKD Výťahy s.r.o.servis výťahov 28.02.2021 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie spoločných priestorov 28.02.2021 .pdf
ŠTÚDIO ÚLET - Gabriela Špalkováupratovacie služby 28.02.2021 .pdf
MT Energetika, s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 28.02.2021 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 28.02.2021 .pdf
MzdyServis, s.r.o.encyklopédia mzdového účtovníctva 26.02.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havarijná služba 26.02.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havarijná služba 26.02.2021 .pdf
SSTEFE Martin, a.s.dodávka tepla 26.02.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vodné 25.02.2021 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vývoz fekálií 22.02.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.odstránenie havárie 19.02.2021 .pdf
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.predplatné Poradca podnikateľa 16.02.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.oprava výťahu 16.02.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.poplatky za telek. služby 14.02.2021 .pdf
Miror, s.r.o.čistenie kanal. 08.02.2021 .pdf
OTIS Výťahy, s.r.o.oprava výťahu 08.02.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vývoz fekálií 08.02.2021 .pdf
Orange Slovenskopopl. za mobilné telef. 05.02.2021 .pdf
PROFI Výťahy, s.r.o.paušál za servis výťahov 03.02.2021 .pdf
OTIS Výťahy, s.r.o.oprava výťahu 03.02.2021 .pdf
Orange Slovensko, a.s.dobropis k faktúre 02.02.2021 .pdf
ZetagroupSoftware s.r.o.nákup PC 01.02.2021 .pdf
SPP, a.s.dodávka zemného plynu 01.02.2021 .pdf
Lyreconákup kanc. potrieb 01.02.2021 .pdf
Ing. Richard Segľaprenájom servera 01.02.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 01.02.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSupratovanie spoločných priestorov 01.02.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.servis výťahu 01.02.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.odstránenie havárie 01.02.2021 .pdf
ZETAGROUP CONULTING s.r.o.počítačové služby 31.01.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.poplatky za telek. služby 31.01.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telekom. služby 31.01.2021 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.01.2021 .pdf
Alza.cz a.s.myš k počítaču 31.01.2021 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom kontajnerov 31.01.2021 .pdf
TKD Výťahy, s.r.o.servis výťahov 31.01.2021 .pdf
ŠTÚDIO ÚLET - Gabriela Špalkováupratovanie spoločných priestorov 31.01.2021 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie spoločných priestorov 31.01.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.servis výťahov 31.01.2021 .pdf
MT Energetika, s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.01.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havarijná služba 31.01.2021 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havarijná služba 31.01.2021 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 31.01.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vodné 28.01.2021 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 28.01.2021 .pdf
Mesto Martin, Mestský úradnájomné za pozemok 26.01.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.oprava výťahu 26.01.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.likvidácia odpadových vôd 25.01.2021 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.oprava výťahu 22.01.2021 .pdf
OTIS Výťahy, s.r.o.servis výťahov 22.01.2021 .pdf
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.stravné lístky 21.01.2021 .pdf
ZetagroupSoftware s.r.o.aktualizácia webovej stránky 19.01.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 18.01.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné poplatky 14.01.2021 .pdf
SPP a.s.faktúra za dodávku zemného plynu 12.01.2021 .pdf
PROFI Výťahy, s.r.o.paušál za výťah 11.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 11.01.2021 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vývoz fekálií 11.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 08.01.2021 .pdf
SAND SK, s.r.o.likvidácie odpadových vôd 08.01.2021 .pdf
Ing. Richard Segľaprenájom servera 07.01.2021 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telekom. služby 07.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Orange Slovensko, a.s.faktúra za mobilnlé siete 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Stredoslovenská energetika, a.s.vyúčtovacia faktúra elektriny 05.01.2021 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.oprava výťahu 04.01.2021 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 04.01.2021 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.predĺženie registrácie domény 03.01.2021 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky