Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
ZETAGROUP Consulting s.r.o.počítačové služby 31.12.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 31.12.2016 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.právne služby 31.12.2016 .pdf
ANASOFT APR s.r.o.aktualizačný poplatok 12/2016 31.12.2016 .pdf
Poradca podnikateľa s.r.o.finančný spravodajca 31.12.2016 .pdf
SPP a.s.vyúčtovacia faktúra za plyn 31.12.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 31.12.2016 .pdf
MzdyServis, s.r.o.Encyklopédia mzd. účtovníctva 31.12.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.odvádzanie zrážkovej vody 31.12.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 31.12.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.12.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.12.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.12.2016 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika BOZP 31.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočlné 30.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 30.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 30.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 30.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 30.12.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služby 28.12.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 28.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vývoz fekálií 28.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 21.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 21.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné 21.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 21.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská spol. a.s.vodné, stočné, zrážky 20.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 20.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné 20.12.2016 .pdf
Slov. arbitrážna komorasúdny poplatok 19.12.2016 .pdf
Slov. arbitr. komorasúdny poplatok 19.12.2016 .pdf
Slov. arb. komorasúdny poplatok 19.12.2016 .pdf
Slov. arbitr. komorasúdny poplatok 19.12.2016 .pdf
Slov. arbitr. komorasúdny poplatok 19.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 19.12.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 15.12.2016 .pdf
TECHEM s.r.o.montáž PRT 15.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 15.12.2016 .pdf
Marián Gábeloprava motor. vozidla 14.12.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby mob. siete 14.12.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vývoz fekálií 14.12.2016 .pdf
TECHEM s.r.o.montáž PRT 13.12.2016 .pdf
Hotel Turiecprenájom miestnosti a techniky 12.12.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 07.12.2016 .pdf
ATYP ROYAL Invest s.r.o.prenájom priestorov 06.12.2016 .pdf
Orange Slovensko, a.s.mobil. telef. 05.12.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.12.2016 .pdf
SPP a.s.odber zemného plynu 01.12.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.12.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.servis výťahov 01.12.2016 .pdf
PORADCA s.r.o.predplatné 30.11.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 30.11.2016 .pdf
Slovakff Telekom a.s.služby pevnej siete 30.11.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 11/2016 30.11.2016 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.právne služby 30.11.2016 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 30.11.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 30.11.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.11.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.11.2016 .pdf
MT Energetika, s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 30.11.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.11.2016 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 30.11.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné 29.11.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 29.11.2016 .pdf
TECHEM s.r.o.montáž meračov 25.11.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.čistenie kanalizácie 24.11.2016 .pdf
DOXX - Stravné lístky, s.r.o.stravné lístky 22.11.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 22.11.2016 .pdf
Poradca podnikateľa s.r.o. seminár 21.11.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 16.11.2016 .pdf
Slovak Telelkom, a.s.služby mob. siete 14.11.2016 .pdf
TECHEM s.r.o.montáž meračaov 14.11.2016 .pdf
TECHEM s.r.o.montáž meračov 14.11.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanfie byt. fondu 09.11.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.servis výťahov 07.11.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.kontrola výťahu 07.11.2016 .pdf
Orange Slovensko, a.s.mobil. telef. 05.11.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.vyregulovanie TUV 04.11.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 02.11.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 02.11.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 02.11.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.11.2016 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.11.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.11.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 31.10.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 31.10.2016 .pdf
Ulianko & partners s.r.o.poskytnutie právnych služieb 31.10.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 10/2016 31.10.2016 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.servis výťahov 31.10.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.haavarijná služba 31.10.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.10.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.10.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.10.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 28.10.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 28.10.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 24.10.2016 .pdf
FLORIAN s.r.o.kontrola has. prístrojov 24.10.2016 .pdf
PAPERA s.r.o.kancelárske potreby 19.10.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 19.10.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.vyregulovanie TUV 18.10.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby mob. siete 14.10.2016 .pdf
ALETE s.r.o.upratovacie služby 13.10.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 12.10.2016 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 07.10.2016 .pdf
STROMWARE s.r.o.POHODA 06.10.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 06.10.2016 .pdf
Orange Slovensko, a.s.mobil. telefóny 05.10.2016 .pdf
Verlag DashoferOnline knižnica 05.10.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vývoz fekálií 05.10.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.servis výťahov 04.10.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSUTING s.r.o.počítačové služby 01.10.2016 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.10.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.10.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 30.09.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 30.09.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 9/2016 30.09.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.09.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.09.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.09.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splašk. vôd 30.09.2016 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika BOZP 30.09.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 30.09.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.09.2016 .pdf
ALETE s.r.o.upratovacie služby 30.09.2016 .pdf
Marián Gábeloprava mot. vozidla 29.09.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 29.09.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 28.09.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 28.09.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.čistenie kanalizač. potrubia 27.09.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 27.09.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 27.09.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 27.09.2016 .pdf
BANKNOTE Kft.tester bankoviek 26.09.2016 .pdf
DOXX - stravné lístky s.r.o.stravné lístky 23.09.2016 .pdf
Ing. Vladimír Pažitkaškolenie 23.09.2016 .pdf
Poradca podnikateľa s.r.o.predplatné poradca podnikateľa 21.09.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 21.09.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt fondu 19.09.2016 .pdf
DE-AQUA s.r.o.dezinsekcia 19.09.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby mob. siete 14.09.2016 .pdf
Exekútorský úrad M.Somíkodmena exekútora 09.09.2016 .pdf
DE-AQUA s.r.o.deratizácia 09.09.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 07.09.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 07.09.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za servis 06.09.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.mobil. telefóny 05.09.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 02.09.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 02.09.2016 .pdf
SPPodber plynu 01.09.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.09.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 31.08.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 31.08.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 8/2016 31.08.2016 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.poskytnutie právnych služieb 31.08.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.servis 31.08.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.hydraulické vyreguloovanie TUV 31.08.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.08.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.08.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.08.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.08.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.08.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.vyregulovanie TUV 30.08.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.vyregulovanie TUV 30.08.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.vyregulovanie TUV 30.08.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.vyregulovanie TUV 30.08.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 30.08.2016 .pdf
Poruchová služba s.r.o.čistenie kanalizácie 29.08.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 29.08.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 24.08.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 24.08.2016 .pdf
Poradca podnikateľa s.r.o.finančný spravodajca 23.08.2016 .pdf
DE-AQUA s.r.o.dezinsekcia 16.08.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaverejné obstarávanie 15.08.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mob. siete 14.08.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udžiavanie byt. fondu 11.08.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 10.08.2016 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.monitor 05.08.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.mobil. telef. 05.08.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 02.08.2016 .pdf
SPP a.s.odber zemného plynu 01.08.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.08.2016 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.nákup tlačiarne 01.08.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.08.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušálna platba za servis 01.08.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 31.07.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby pevnej siete 31.07.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 7/2016 31.07.2016 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 31.07.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.07.2016 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 31.07.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.07.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 29.07.2016 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 29.07.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.07.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná lslužba 29.07.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 28.07.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 28.07.2016 .pdf
DE-AQUA s.r.o.dezinsekcia 27.07.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 27.07.2016 .pdf
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.finančný poradca 21.07.2016 .pdf
DE-AQUA s.r.o.dezinsekčné práce 21.07.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 20.07.2016 .pdf
DOXX s.r.o.stravné lístky 18.07.2016 .pdf
Františekk BELKOvýmena batérie 15.07.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mob. siete 14.07.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 13.07.2016 .pdf
Schindler výťahy a eskalátorya.s.servis výťahov 13.07.2016 .pdf
Centrum Jazykov s.r.o.výpis z registra,žiadosť o výmaz 11.07.2016 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.kartridž 06.07.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.mobil telef. 05.07.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. domu 04.07.2016 .pdf
DE-AQUA s.r.o.dezinfekčné práce 04.07.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.pauš. platba za servis 04.07.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.07.2016 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.07.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.07.2016 .pdf
HolubZmluva o nájme 01.07.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 30.06.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 30.06.2016 .pdf
Ulianko + partners s.r.o.účasť na pojednávaní 30.06.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 6/2016 30.06.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopraava a udržiavanie byt. fondu 30.06.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.06.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.06.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.zmluvný servis výťahov 30.06.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie spl. vôd 30.06.2016 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika BOZP 30.06.2016 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 30.06.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 29.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 29.06.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.mobil. telef. 28.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 28.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 28.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočlné, zrážky 28.06.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla 28.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.čistenie šachty a potrubia 27.06.2016 .pdf
Turčianska v odárenská a.s.vodné 27.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 27.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s. vodné, stočné 24.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 24.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 24.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 24.06.2016 .pdf
Turč. vodárenská spol. a.s.vodné, stočné, zrážky 22.06.2016 .pdf
Turčianska vodáraaenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 22.06.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 21.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 21.06.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete 20.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.zrážky 20.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné 20.06.2016 .pdf
JUDr. Alexandra Vrlíkovánotárske zápisnice 15.06.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 15.06.2016 .pdf
Marián Gábeloprava motor. vozidla 14.06.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiaavanie byt. fondu 13.06.2016 .pdf
PAPERA s.r.o.kancelárske potreby 09.06.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 06.06.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.mob. telefony 05.06.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za výťahy 03.06.2016 .pdf
ENERGY - CERT s.r.o.energ. certifikácia budov 02.06.2016 .pdf
ENERGY - CERT s.r.o.energ. certifikácia budov 02.06.2016 .pdf
ENERGY - CERT, s.r.o.energ. certif. budov 02.06.2016 .pdf
ZETAGROUP consulting S.R.O.počítačové služby 01.06.2016 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.06.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.06.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 31.05.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 31.05.2016 .pdf
ANASOFT APR s.r.o.aktualizačný poplatok 5/2016 31.05.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splašk. vôd 31.05.2016 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 31.05.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.05.2016 .pdf
Ing. Ján Gregušznalecký posudok 30.05.2016 .pdf
Ing. Ján Gregušznalecký posudok 30.05.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 30.05.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.05.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.05.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 30.05.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla 27.05.2016 .pdf
ALETE s.r.o.kancelárske potreby 25.05.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mob. siete 23.05.2016 .pdf
DOXX s.r.o.stravné lístky 23.05.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 23.05.2016 .pdf
VRONKA JÁNodpočet meračov 20.05.2016 .pdf
Technická inšpekcia a.s.úradná skúška výťahov 20.05.2016 .pdf
VRONKA JÁNodpočet meračov 18.05.2016 .pdf
VRONKA JÁNodpis meračov tepla 18.05.2016 .pdf
VRONKA JÁNodpočet meračov 18.05.2016 .pdf
VRONKA JANodpis meračaov 18.05.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 18.05.2016 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.toner 17.05.2016 .pdf
Geodetická kancelária GAMA s.r.o.geometrický plán 16.05.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 16.05.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 16.05.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 13.05.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.zrážk. voda 12.05.2016 .pdf
SSEdodávka elektriny 09.05.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.mobilné telefony 05.05.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 04.05.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za výťah 02.05.2016 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.05.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.05.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.05.2016 .pdf
SPOMA s.r.o.elektronické stráženie 30.04.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby lpevnej siete 30.04.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 4/2016 30.04.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 30.04.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 30.04.2016 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 30.04.2016 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 30.04.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.04.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné 29.04.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla 29.04.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 28.04.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 27.04.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 27.04.2016 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.kúpa toneru 26.04.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 21.04.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 20.04.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.mobilné siete 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 19.04.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.čistenie kanalizácie 19.04.2016 .pdf
IGOR HOLÍK - MARTINRMrozšírenie zariadenia EZS 18.04.2016 .pdf
ŠTÚDIO ÚLETskalka 11.04.2016 .pdf
CREDIT AUDIT s.r.o.audit 11.04.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 11.04.2016 .pdf
ŠTÚDIO ÚLETúprava skalky 10.04.2016 .pdf
PAPERA s.r.o.kancelárske potreby 08.04.2016 .pdf
František BELKOdrobné opravy bytu 07.04.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 06.04.2016 .pdf
Orange Slovensko, a.s.mobilné telef. 05.04.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 04.04.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.04.2016 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.04.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.04.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušálna platba za servis 01.04.2016 .pdf
SPOMA, s.r.o.elektronické stráženie 31.03.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.za služby pevnej siete 31.03.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 31.03.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný popl. 3/2016 31.03.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie 31.03.2016 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 31.03.2016 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika BOZP 31.03.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.03.2016 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.03.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.03.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 30.03.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 30.03.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla a teplej vody 30.03.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 30.03.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 30.03.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 30.03.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.03.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.03.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.čistenie kanalizácie 24.03.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.fa za mobil 23.03.2016 .pdf
DOXXstravné lístky 21.03.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 21.03.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete 14.03.2016 .pdf
Turčianska vodárenská spol. a.s.vodné, stočné 10.03.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 09.03.2016 .pdf
140140DFD160055 07.03.2016 .pdf
139139DFD160054 07.03.2016 .pdf
138138DFD160053 07.03.2016 .pdf
136136DFD160052 07.03.2016 .pdf
135135DFD160051 07.03.2016 .pdf
134134DFD160050 07.03.2016 .pdf
133133DFS160033 07.03.2016 .pdf
132132DFS160032 07.03.2016 .pdf
131131DFS160031 07.03.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomerov 07.03.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 07.03.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.dobropis 07.03.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomeraov TV 07.03.2016 .pdf
Orange Slovensko, a.s.fa za mob. telefony 05.03.2016 .pdf
112112DFD160046 01.03.2016 .pdf
123123DFS160030 01.03.2016 .pdf
122122DFS160028 01.03.2016 .pdf
121121DFS160029 01.03.2016 .pdf
118118DFD160049 01.03.2016 .pdf
117117DFD160048 01.03.2016 .pdf
116116DFD160047 01.03.2016 .pdf
MVO Servis s.r.o.odborná publikácia 01.03.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.03.2016 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.03.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadaenstvo, prenájom servera 01.03.2016 .pdf
PROFI Výťahy s,r,o,paušál za servis výťahov 01.03.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 01.03.2016 .pdf
100100DFD160043 29.02.2016 .pdf
105105DFS160026 29.02.2016 .pdf
106106DFD160044 29.02.2016 .pdf
107107DFD160045 29.02.2016 .pdf
111111DFS160027 29.02.2016 .pdf
SPOMA s.r.o.elektronické stráženie 29.02.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.Magio Internet 29.02.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 29.02.2016 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný popl. 2/2016 29.02.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.02.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.02.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla 29.02.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 29.02.2016 .pdf
SSEdodávka elektriny 29.02.2016 .pdf
SSEdodávka elektriny 29.02.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 29.02.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 29.02.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 29.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné 26.02.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.dodávka tepla a TV 26.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská spol. a.s.vývoz fekálií 24.02.2016 .pdf
9797DFD160042 23.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 23.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné 23.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 23.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 23.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné 23.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.zrážky 23.02.2016 .pdf
9494DFS160025 22.02.2016 .pdf
9595DFD160041 22.02.2016 .pdf
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.rozbor pitnej vody 22.02.2016 .pdf
Oprava a udržiavanie byt. fonduoprava a udržiavanie byt. fondu 22.02.2016 .pdf
SSEvyúčtovacia faktúra za elektrinu 21.02.2016 .pdf
9292DFS160024 19.02.2016 .pdf
9393DFD160040 19.02.2016 .pdf
SPPodber plynu 19.02.2016 .pdf
9191DFD160039 18.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomerov TV a SV 18.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.dobropis 18.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomerov TV,SV 18.02.2016 .pdf
9090DFD160038 16.02.2016 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušálna platba 16.02.2016 .pdf
8282DFS160023 15.02.2016 .pdf
8383DFD160033 15.02.2016 .pdf
8484DFD160034 15.02.2016 .pdf
8484DFD160035 15.02.2016 .pdf
8585DFD160036 15.02.2016 .pdf
3786DFD160037 15.02.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete 14.02.2016 .pdf
AMELA s.r.o.výmena vodomerov TV a SV 13.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.dobropis 13.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomerov TV, SV 13.02.2016 .pdf
8080DFS160022 12.02.2016 .pdf
7373DFS160020 10.02.2016 .pdf
7474DFS160021 10.02.2016 .pdf
PAPERA s.r.o.nákup kanc. papiera 10.02.2016 .pdf
PAPERA s.r.o.nákup kanc. potrieb 10.02.2016 .pdf
Turčianska vodárenská spol. .s.vývoz fekálií 10.02.2016 .pdf
7272DFS160019 09.02.2016 .pdf
6363DFD160030 08.02.2016 .pdf
6464DFD160031 08.02.2016 .pdf
6565DFS160017 08.02.2016 .pdf
6666DFS160018 08.02.2016 .pdf
6767DFD160032 08.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomerov TV, SV 06.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.dobropis 06.02.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomeraov TV, SV 06.02.2016 .pdf
5757DFD160026 05.02.2016 .pdf
5858DFD160027 05.02.2016 .pdf
5959DFD160028 05.02.2016 .pdf
6060DFD160029 05.02.2016 .pdf
6161DFS160016 05.02.2016 .pdf
SSEfa za nedopplatok 05.02.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.fa za mobily 05.02.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 05.02.2016 .pdf
Václav Šebera DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 05.02.2016 .pdf
5454DFD160024 04.02.2016 .pdf
5555DFD160025 04.02.2016 .pdf
5656DFS160015 04.02.2016 .pdf
FLORIAN s.r.o.kanc. potreby 03.02.2016 .pdf
fa za hadica + ventil 02.02.2016 .pdf
4343DISOL16001 01.02.2016 .pdf
4444DFS160012 01.02.2016 .pdf
4545DFD160023 01.02.2016 .pdf
4949DFS160013 01.02.2016 .pdf
5050DISOL16002 01.02.2016 .pdf
5151DFS160014 01.02.2016 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.02.2016 .pdf
odber zemného plynu 01.02.2016 .pdf
Ing. Richard Seglaporadenstvo, prenájom servera 01.02.2016 .pdf
elektronické stráženie 31.01.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.Magio internet 31.01.2016 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby pevnej siete 31.01.2016 .pdf
ANASOFT s.r.o.aktualizačný popl. 1/2016 31.01.2016 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie 31.01.2016 .pdf
FLORIAN s.r.o.PO 31.01.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.01.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis zariadení 31.01.2016 .pdf
3535DFD160021 29.01.2016 .pdf
3636DFD160020 29.01.2016 .pdf
3737DFD160019 29.01.2016 .pdf
3838DFD160018 29.01.2016 .pdf
3939DFD160017 29.01.2016 .pdf
4040DFD160016 29.01.2016 .pdf
4141DFD160015 29.01.2016 .pdf
4242DFD160022 29.01.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaS oprava a udržiavanie byt. fondu 29.01.2016 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla a teplej vody 29.01.2016 .pdf
3434DFS160011 28.01.2016 .pdf
AMELLA s.r.o.výmena vodomeru na TV 28.01.2016 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 28.01.2016 .pdf
AMELA s.r.o.výmena vodomeru TV 28.01.2016 .pdf
Turč. vod. spol. a.s.vývoz fekálií 27.01.2016 .pdf
3232DFD160013 26.01.2016 .pdf
3333DFD160014 26.01.2016 .pdf
Mesto Martinnájomné za pozemok 26.01.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 26.01.2016 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 26.01.2016 .pdf
2525DFD160010 25.01.2016 .pdf
2626DFD160011 25.01.2016 .pdf
2727DFD160012 25.01.2016 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom kontajnera 25.01.2016 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.oprava výťahu 25.01.2016 .pdf
UNIGLASS s.r.o.oprava a nastavenie plast. elementov 22.01.2016 .pdf
2121DFS160007 21.01.2016 .pdf
2222DFS160008 21.01.2016 .pdf
2323DFS160009 21.01.2016 .pdf
2424DFS160010 21.01.2016 .pdf
1919DFD160008 20.01.2016 .pdf
DOXX - Stravné lístky stravné lístky 20.01.2016 .pdf
1515DFS160005 19.01.2016 .pdf
1616DFD160006 19.01.2016 .pdf
1717DFD160007 19.01.2016 .pdf
1818DFS160006 19.01.2016 .pdf
2020DFD160009 19.01.2016 .pdf
1414DFS160004 18.01.2016 .pdf
nákup toneru 17.01.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 15.01.2016 .pdf
Slovak Telekom, a.s.fa za služby mobilnej siete 14.01.2016 .pdf
Rudolf Rumanoprava vodovod. potrubia 13.01.2016 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vývoz fekálií 13.01.2016 .pdf
1212DFS160003 12.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 12.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdodávka a distribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdodávka a distribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
SSEdistribúcia elektriny 11.01.2016 .pdf
33DFD160002 08.01.2016 .pdf
44DFD160003 08.01.2016 .pdf
55DFD160004 08.01.2016 .pdf
66DFD160004 08.01.2016 .pdf
1111DFS160002 08.01.2016 .pdf
ENERGY - CERT, s.r.o.certif. budov 07.01.2016 .pdf
Orange Slovensko a.s.fa za mobily 05.01.2016 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.oprava výťahu a šachtových dverí 05.01.2016 .pdf
11DFD160001 04.01.2016 .pdf
22DFS160001 04.01.2016 .pdf
Václav Šebera DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 04.01.2016 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 04.01.2016
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 04.01.2016 .pdf
ENERGY - CERT, s.r.o.certifikácia budov 04.01.2016 .pdf
ENERGY - CERT s.r.o.energ.certif.budov 04.01.2016 .pdf
ENERGY - CERT s.r.o.certifik. budov 04.01.2016 .pdf
ENERGY - CERT s.r.o.certif. budov 04.01.2016 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.služby podla objednávky 03.01.2016 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.01.2016 .pdf
SPP a.s.úhrada za plyn 01.01.2016 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Ako sa nahlasujú osoby na trvalý pobyt?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník, na ktorého je vystavená nájomná zmluva  si nahlási na klienskom centre osoby, ktoré s ním bývajú v byte a tiež tu majú trvalý pobyt menovite + dátum narodenia každej osoby + vzťah k nájomníkovi a toto preukáže platným občianskym preukazom, alebo rodným listom, ak sa jedná o dieťa. Vlastník bytu hlási len počet osôb.

    písomne a elektronicky v časti kontakt, bez zbytočného odkladu

    ...
Všetky otázky