Projekty

Stretnutie občanov PPP Projektu Podháj

Dňa 08.12.2009 sa uskutočnilo avizované stretnutie občanov v rámci PPP-Projektu Podháj na základnej škole Gorkého. Stretnutie otvoril svojím príhovorom p. viceprimátor Ing. Milan Malík. Celé stretnutie viedol riaditeľ Matra,n.o., Mgr.Ján Gallo.

Svoje prezentácie a výklady k nim prezentovali pozvaní hostia, ktorí prezentovali svoje pracovné skúsenosti a poznatky. Na stretnutí vystúpili: p.Jánošíková- riaditeľka Tatrabanky, a.s., pobočka Martin - predkladala úverové podmienky,  p. Vronka a p.Uhrík – zatepľovanie budov, p. Poliak- výsledky analýzy prieskumu verejnej mienky, Ing.arch.Hladký - prezentácia architektonickej štúdie a zakomponovanie výsledkov analýzy a návrhov občanov do danej štúdie. Počas celého stretnutia boli prítomní aj holandskí partneri : p.Alle Elbers a p. Robin Comanne.Stretnutie ukončil svojim príhovorom k občanom práve p.Alle Elbers, po ktorom nasledovala voľná diskusia s občanmi.

  

V blízkej budúcnosti plánuje Informačná kancelária PPP-Projektu Podháj vydať ďalší informačný list pre občanov a hlavnou prioritou bude organizovanie stretnutí s jednotlivými SVB a záujemcami o zapojenie sa do projektu.
Každý, kto má záujem o ďalšie informácie, prípadne by rád poskytol svoje návrhy / dotazy k projektu, prosím kontaktujte Informačnú kanceláriu PPP-Projektu, a to buď osobne v Matra,n.o., alebo na telefónnych číslach : 043/4204500-Ing.Miroslav Tarhaj, 043/4444317-Piecková Eva.

Zároveň Informačná kancelária a organizátori stretnutia by chceli poďakovať všetkým zúčastneným občanom za ich prejavený záujem o daný projekt a veria, že aj v budúcnosti sa zúčastní len väčší počet občanov a všetci tak spoločne prispejú k zlepšeniu kvality svojho bývania.                             

S pozdravom

Informačná kancelária PPP-projektu Podháj.

 

V Martine dnes otvorili informačnú kanceláriu k PPP Projektu – Podháj

Martin (3. jún 2009) – Slávnostným prestrihnutím pásky dnes o štvrtej popoludní v Martine otvorili informačnú kanceláriu k PPP Projektu – Podháj. Kancelária má slúžiť hlavne občanom dotknutej mestskej časti Podháj, kde bude projekt realizovaný.

Cieľom tohto v rámci Slovenska pilotného projektu je využiť spoluprácu medzi verejnými a súkromnými partnermi, ktorí sa podieľajú spoločne na financovaní a deľbe znalostí, k dosiahnutiu spoločného cieľa. V prípade mestskej časti Podháj je cieľom revitalizácia obytných budov a ich okolia. Technický stav bytových domov, ktoré boli postavené ešte koncom päťdesiatych rokov a sociálne zázemie obyvateľov tohto územia je ideálnym prostredím pre realizáciu takéhoto pilotného projektu. Mesto Martin sa zároveň rozhodlo vstúpiť do projektu so zámerom realizovať revitalizáciu okolia týchto bytových domov. Výsledkom by mala byť jednotná koncepcia, ktorá stmelí celú zónu a dá jej tak jednotný ráz a charakter, či už fasádam bytových domov rovnako ako aj verejnému priestranstvu v ich okolí. Vzniknúť by mala jedna z najatraktívnejších častí mesta s jedinečnou koncepciou fasád bytových domov, zelene a mobiliáru ich okolia. Vlastníkov pozemkov verejných priestranstiev je mesto, ktoré do tohto projektu už aktívne vstúpilo. Informačná kancelária sa zamerá na obyvateľov, majiteľov bytových domov a bytové družstvá, ktoré ich prezentujú a sú tak nevyhnutným predpokladom potrebným k úspešnej realizácií tohto projektu. Zatepľovanie budov a úpravy ich okolia by podľa predbežného harmonogramu malo začať už na prelome augusta a septembra v roku 2010.

                        

Ešte v marci 2005 sa v Prahe konala Európska konferencia ministrov týkajúca sa výškových budov a ich problémov. Na tejto konferencii sa dohodla spolupráca o vytvorení pilotného projektu s Holandským Ministerstvom pre bývanie, priestorové plánovanie a životné prostredie (VROM) a Slovenským ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). Cieľom projektu je skombinovať sily pre vytvorenie plánu na trvalú obnovu a technické zlepšenie bytových domov a verejného priestranstva. Po vyhlásení verejnej súťaže bolo mesto Martin vybraté ako miesto uskutočnenia pilotného projektu, ktorý dostal názov PPP Projekt Martin.

STRÁNKOVÉ HODINY INFORMAČNEJ KANCELÁRIE PPP Projektu Podháj-Martin

Pondelok:     07,30 - 15,30
Streda:         08,00 - 16,30
Piatok:          07,30 - 10,00
Obedná prestávka: 12,00 - 12,30

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PODHÁJ
  podhaj-vykres3.pdf
Dátum zverejnenia 2009-06-05
Tu nájdete architektonický návrh verejného priestranstva Podháj-Martin.

  podhaj-vykres4.pdf
Dátum zverejnenia 2009-06-05
Tu nájdete architektonický návrh verejného priestranstva Podháj-Martin.
Najčastejšie otázky

 • Ako často je povinné vykonávať overovanie meračov spotreby vody ?


  Technické otázky

  Odpoveď:   Overovanie  /ciachovanie/ -  výmena  meračov  : Zb. zák. č.210/2000, čiast.91:
  -  teplej  vody   /TÚV /     každé   4  roky,
  -  studenej  vody  /SV/   každých  6 rokov,
  -  tepla  ÚK  podľa  použitých  typov.   

  ...
Všetky otázky