Tlačivá

Pokiaľ máte záujem o pridelenie bytu a spĺňate kritéria pre prideľovanie nájomných bytov, ktoré upravuje "Smernica č. 01/07/NO pre prideľovanie nájomných bytov" (čl. 4) stiahnite si nasledujúce tlačivá, vyplňte ich a pošlite poštou na našu adresu Matra, n. o., Šoltésovej 105/23, 036 01  Martin.

Prílohou k  žiadosti o pridelenie bytu je tlačivo "Čestné vyhlásenie", čistý mesačný príjem potvrdený zamestnávateľom žiadateľa a všetkých osôb uvedených na danej žiadosti (napr. i poberanie starobného dôchodku, sociálne dávky, živnostníci - daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie) a právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedených žiadateľov).

   cestne-vyhlasenie.doc
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Čestné vyhlásenie", ktoré je prílohou k žiadosti o pridelenie bytu.

  hlasenka-zmien.jpg
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Hlásenka zmien", ktoré sa používa pri nahlásení zmeny počtu bývajúcich ôsob, pri zmene nájomníka bytu, prípadne vlastníka bytu.

  predlzenie-ziadost-byt.jpg
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Predĺženie žiadosti o byt".

  ziadost-pridelenie-bytu.doc
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Žiadosť o pridelenie bytu", ku ktorej je potrebné priložiť výšku čistého mesačného príjmu žiadateľa a ostatných osôb na žiadosti (potvrdený zamestnávateľom).

  Žiadosť o výmenu bytu.doc
Dátum zverejnenia 2011-04-15
Tu nájdete tlačivo "Žiadosť o výmenu bytu", ku ktorej je potrebné doložiť výšku čistého mesačného príjmu žiadateľa a ostatných osôb na žiadosti
Najčastejšie otázky

 • Ako často je povinné vykonávať overovanie meračov spotreby vody ?


  Technické otázky

  Odpoveď:   Overovanie  /ciachovanie/ -  výmena  meračov  : Zb. zák. č.210/2000, čiast.91:
  -  teplej  vody   /TÚV /     každé   4  roky,
  -  studenej  vody  /SV/   každých  6 rokov,
  -  tepla  ÚK  podľa  použitých  typov.   

  ...
Všetky otázky