Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
Eliška Horná kominárska služby Zmluva o dielo 11.10.2012 .pdf
PPLA, s.r.o.Mandátna zmluva 21.08.2012 .pdf
Mesto MartinZmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb 17.08.2012 .pdf
JOPRO s.r.o.Zmluva o dielo 17.07.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.dodatok č.1 k Zmluve o dielo 14.05.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakDodatokč.1 k Zmluve o dielo 12.04.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakZmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.Zmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
Ing. arch Jozef Kuráň - JK ESPACEDodatok č. 1 k Zmluve o dielo 16.03.2012 .pdf
Ing. arch.Jozef Kuráň -JK ESPACEZmluva o dielo 16.02.2012 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Ako si máme požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník je povinný si sledovať,  kedy mu končí platnosť nájomnej zmluvy.  V období najskôr mesiac pred jej skončením si požiada o jej predĺženie na klientskom centre v Matra, n.o., kde mu pracovník slúžiaci na klientskom centre určí termín vystavenia novej  nájomnej  zmluvy.

    ...
Všetky otázky