Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
STEFE Martin,a.s.Preučtovanie nákladov 30.12.2015 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.Zmluva o dielo 15.12.2015 .pdf
PROFITING s.r.o.Obnova severnej steny Šoltésovej 13 15.07.2015 .pdf
PHAREXZmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priesto 19.03.2015 .pdf
CREDIT AUDIT s.r.o.Auditórske služby 04.02.2015 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb 20.01.2015 .pdf
Ing. Richard SegľaServisná zmluva 12.01.2015 .pdf

Najčastejšie otázky

 • Ako často je povinné vykonávať overovanie meračov spotreby vody ?


  Technické otázky

  Odpoveď:   Overovanie  /ciachovanie/ -  výmena  meračov  : Zb. zák. č.210/2000, čiast.91:
  -  teplej  vody   /TÚV /     každé   4  roky,
  -  studenej  vody  /SV/   každých  6 rokov,
  -  tepla  ÚK  podľa  použitých  typov.   

  ...
Všetky otázky