Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
Turčianska vodárenská a.s.vodné 27.06.2019 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.platba za servis výťahov 01.11.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.10.2018 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 31.10.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 31.10.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.10.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.10.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.10.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.10.2018 .pdf
BA servis, s.r.o.montáž digitálneho systému domácich telefonov 25.10.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 22.10.2018 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 22.10.2018 .pdf
ELEVOD, s.r.o.oprava elektroinštalácie 19.10.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 18.10.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 16.10.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 11.10.2018 .pdf
Miror s.r.o.kontrola a čistenie komínov 08.10.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telekom. služby 07.10.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 05.10.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 03.10.2018 .pdf
UNIGLASS s.r.o.oprava a udržiavanie byt. fondu 02.10.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál platba za výťah 01.10.2018 .pdf
OTI Výťahy s.r.o.oprava výťahu 01.10.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.09.2018 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.09.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 30.09.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 30.09.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 30.09.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 28.09.2018 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika PO 28.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 27.09.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.oprava výťahu 26.09.2018 .pdf
STEFE Martin a.s.TÚV, ÚK 26.09.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 25.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 25.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočlné, zrážky 25.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 25.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 25.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.prečistenie kanaliz. prípojky 20.09.2018 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 19.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 19.09.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 18.09.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 11.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 11.09.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telek. služby 10.09.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 06.09.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 05.09.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za servis výťahov 01.09.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.08.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.08.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.08.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.08.2018 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 30.08.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 30.08.2018 .pdf
STEFE Martin, a.s.TÚV, ÚK 27.08.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.oprava ventilu 27.08.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržliavanie byt. fondu 24.08.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 22.08.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 10.08.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 08.08.2018 .pdf
Slovak Telekom, a.s.poplatky za telek. služby 07.08.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.prečistenie kanalizácie 04.08.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za servis výťahov 01.08.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovacia služba 31.07.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 31.07.2018 .pdf
Václav Šebera DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 31.07.2018 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 31.07.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r..o. servis výťahov OP 31.07.2018 .pdf
MT Energetika, s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.07.2018 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 31.07.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.07.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.prečistenie kanaliz. prípojky 31.07.2018 .pdf
DE-AQUA s.r.o.deratizácia 31.07.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 31.07.2018 .pdf
Václav Šebera DaVaS oprava a udrziavanie byt.fondu 30.07.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 30.07.2018 .pdf
STEFE Martin, a.s.TÚV, ÚK 27.07.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 25.07.2018 .pdf
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.pripojovacie poplatky 25.07.2018 .pdf
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.pripojovacie poplatky 25.07.2018 .pdf
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.pripojovacie poplatky 25.07.2018 .pdf
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.pripojovacie poplatky 25.07.2018 .pdf
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.pripojovacie poplatky 25.07.2018 .pdf
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.pripojovacie poplatky 25.07.2018 .pdf
Václav Šebera -DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 24.07.2018 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASS s.r.o.oprava a udržiavanie byt. fondu 16.07.2018 .pdf
UNIGLASS s.r.o.oprava a udržiavanie byt. fondu 16.07.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 11.07.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 10.07.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telekom. služby 07.07.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál za servis výťahov 04.07.2018 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.06.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaš. vôd 30.06.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovacie služby 30.06.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 30.06.2018 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika PO 29.06.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.06.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.06.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 29.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 29.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 27.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 27.06.2018 .pdf
SSEopravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 27.06.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 26.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 26.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 26.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 26.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 26.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 26.06.2018 .pdf
STEFE Martin, a.s.ÚK, TUV 26.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 25.06.2018 .pdf
Turčianska vodáenská a.s.vodné, stočné, zrážky 25.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 25.06.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.oprava zatekania v byte 24.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 20.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 20.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 20.06.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 18.06.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 17.06.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 13.06.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 12.06.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.popl. za telekom. služby 07.06.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušál - výťahy 06.06.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.Havarijná služba 31.05.2018
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.05.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 31.05.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 31.05.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.05.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.05.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.05.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 30.05.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 30.05.2018 .pdf
STEFE Martin a.s.ÚK, TUV 28.05.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 23.05.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 21.05.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahu 17.05.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 16.05.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 09.05.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telek. služby 07.05.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.servis výťahov 03.05.2018
PROFI Výťahy s.r.o.servis výťahov 03.05.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 02.05.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 02.05.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 30.04.2018 .pdf
Brantner Fatra, s.r.o.prenájom VKK 30.04.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 30.04.2018 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 30.04.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.04.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 30.04.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 30.04.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 27.04.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 27.04.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 26.04.2018 .pdf
STEFE Martin, a.s.Úk, TV, TUV 26.04.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 20.04.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 18.04.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočlné 18.04.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 04.04.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 04.04.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 03.04.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušálna platba - výťahy 03.04.2018 .pdf
OTIS výťahy s.r.o.servis výťahov 31.03.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 31.03.2018 .pdf
MVM Upratovacie službyupratovacie služby 31.03.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.03.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.03.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 29.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 29.03.2018 .pdf
FLORIAN s.r.o.výkon technika PO 29.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 28.03.2018 .pdf
STEFE Martin, a.s.Úk, TUV 28.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.čistenie kanalizácie a likvidácia odp. vôd 27.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 26.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 26.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 26.03.2018 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 16.03.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanfie byt. fondu 14.03.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telekom. služby 07.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 07.03.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 07.03.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 05.03.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.paušálna platba za servis 01.03.2018 .pdf
STEFE Martin, a.s.ÚK, TUV 28.02.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie splaškových vôd 28.02.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 28.02.2018
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 28.02.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 28.02.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 28.02.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 28.02.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovacie služby 28.02.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 28.02.2018 .pdf
DOMBYT s.r.o.havarijná služba 27.02.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné 27.02.2018 .pdf
ÚK, TUV 27.02.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiaavanie byt. fondu 22.02.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 21.02.2018 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 14.02.2018 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 14.02.2018 .pdf
TECHEM s.r.o.elektronický odpočet 13.02.2018 .pdf
TECHEM s.r.o.elektronický odpočet 13.02.2018 .pdf
TECHEM s.r.o.elektronický odpočet 13.02.2018 .pdf
TECHEM s.r.o.elektronický odpočet 13.02.2018 .pdf
TECHEM s.r.o.elektronický odpočet 13.02.2018 .pdf
TECHEM s.r.o.elektronický odpočet 13.02.2018 .pdf
TECHEM s.r.o.elektronický odpočet 13.02.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 12.02.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telekom. služby 07.02.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 06.02.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.pauš.platba za servis 01.02.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.Splátkový kalendár 31.01.2018 .pdf
DOMBYTHavarijná služba 31.01.2018 .pdf
MT Energetika s.r.o.odkanalizovanie 31.01.2018 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. servis výťahov 31.01.2018 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom VKK 31.01.2018 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.01.2018 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 31.01.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.oprava výťahu 31.01.2018 .pdf
Turč. vodárenská spol. a.s.vodné,stočné 30.01.2018 .pdf
STEFE Martin, a.s.ÚK, TÚV 29.01.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 25.01.2018 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vývoz fekálií 24.01.2018 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory a.s.servis výťahov 22.01.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 15.01.2018 .pdf
ThyssenKrupp ýťahy s.r.o.servis výťahov 15.01.2018 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 12.01.2018 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 12.01.2018 .pdf
PROFI Výťahy s.r.opaušálna platba za servis 10.01.2018 .pdf
Turčianska vodárenská spol. a.s.vývoz fekálií 10.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
SSEVyúčtovacia faktúra 08.01.2018 .pdf
Slovak Telekom a.s.Poplatky za telekom. služby 07.01.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 02.01.2018 .pdf
Václav Šebera - DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 02.01.2018 .pdf
bbb 01.01.2018

Najčastejšie otázky

  • Ako si máme požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník je povinný si sledovať,  kedy mu končí platnosť nájomnej zmluvy.  V období najskôr mesiac pred jej skončením si požiada o jej predĺženie na klientskom centre v Matra, n.o., kde mu pracovník slúžiaci na klientskom centre určí termín vystavenia novej  nájomnej  zmluvy.

    ...
Všetky otázky