Informácie pre vás

 • ODSTÁVKA | 10.05.2016 Čítajte viac

 • Prerušenie dodávky TÚV - oznam
  Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
  Streda 6.7.2016 o 20.00 hod. ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
  Piatok 8.7.2016 do 18.00 hod. nábeh horúcovodov.
 • LOSOVANIE | 23.11.2015 Čítajte viac

 • Bližšie informácie k losovaniu bytov na ul. Šoltésovej 13 - 12 b.j. nájdete v sekcii Nová výstavba.
 • ODSTÁVKA | 17.06.2015 Čítajte viac

 • Celozávodná odstávka spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.
  Na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla v Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
 • Oznam | 30.10.2014 Čítajte viac

 • Prerušenie dodávky tepla v mestskej časti Jahodníky
 • Cenníky 2014 | ..2014 Čítajte viac

 • Prinášame Vám cenníky platné v roku 2014

Kontaktné informácie

 • Matra n.o.
  Šoltésovej 105/23
  036 01 Martin
  Slovensko

  IČO: 379 777 33
  DIČO 202 191 46 20
  IČ DPH: SK 202 191 46 20
  Štatutár: Mgr. Ján Gallo, MBA

  Telefón: +421 43 4444 333
  Fax: +421 43 4444 313
  WWW: www.matramartin.sk

Najčastejšie otázky

 • Ako často je povinné vykonávať overovanie meračov spotreby vody ?


  Technické otázky

  Odpoveď:   Overovanie  /ciachovanie/ -  výmena  meračov  : Zb. zák. č.210/2000, čiast.91:
  -  teplej  vody   /TÚV /     každé   4  roky,
  -  studenej  vody  /SV/   každých  6 rokov,
  -  tepla  ÚK  podľa  použitých  typov.   

  ...
Všetky otázky