Privátna zóna
Login:
Heslo:

Zamestnanci


RIADITEĽ ORGANIZÁCIE

Mgr. Ján Gallo, MBA
riaditeľ    
043/4444 333


 

FINANČNÉ ODDELENIE

Ing. Mária Líšková
asistentka riaditeľa pre finančné záležitosti
043/4444 304   
mliskova@matramartin.sk

Dana Štefanovičová
účtovníčka SVB   
043/4444 314    
dstefanovicova@matramartin.sk

Eva Ličková 
vedenie pokladne, referent nájomného  
043/4444 311
elickova@matramartin.sk

 


SEKRETARIÁT   RIADITEĽA

Ing. Silvia Michalková
asistentka riad., personálne odd.
Tel.: 043/4444 333
Fax: 043/4444 313
smichalkova@matramartin.sk


 

TECHNICKÉ ODDELENIE

Eva Martinů 
referent pre vzťahy s klientmi SVB
043/4444 312
emartinu@matramartin.sk

Helena Obšivaná 
referent pre vzťahy s klientmi 
043/4444 302   
hobsivana@matramartin.sk

 

 

Download
Etický kódex.pdf

  • Organizačná štruktúra


  • Aktuality    Copyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup